Privacybeleid

Jubels Business en Consultancy respecteert de privacy van haar klanten en contacten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is dit privacybeleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Jubels Business Consultancy en Training. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 maart 2023. Dit is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe de huidige versie vervangt. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Jubels Business Consulancy en Training, Rijksweg 24A, 5125NA te Hulten, Kamer van koophandelnummer: 67061427.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Je persoonsgegevens worden verzameld door Jubels Business Consultancy en Training. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jubels.info, dan verwijderen wij deze informatie.
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt worden, hangt af van de functies die je gebruikt op de website. Voorbeelden zijn het reageren op blogs en artikelen, het downloaden van een whitepaper, het invullen van het contactformulier of het abonneren op de mailinglijst. Mogelijke data die verwerkt worden op de site zijn:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Organisatienaam
  • Btw-nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Inloggegevens
  • Informatie die je invult op de website, zoals een reactie op een blogartikel of een bericht in het contactformulier
  • Technische gegevens zoals IP-adres, zogeheten identifiers in cookies en jouw surfgedrag op deze website
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. Je persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar jou toe • Het onderhouden van relaties met jou
 • Het verwerken van jouw bestellingen
 • Onze personeelsadministratie
 • Marketingdoeleinden
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Je rechten met betrekking tot jouw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@jubels.info.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met je contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Delen van persoonsgegevens met derden

Jubels Business Consultancy en Training verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 8 – Cookies, of vergelijkbare technieken

Jubels Business Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Artikel 9 – Bewaartermijn gegevens

De door Jubels Business Consultancy en Training verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 • Websitedata zijn 26 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat de data geanonimiseerd worden.
 • Jubels Business Consultancy en Training bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst).
 • Schrijf je je uit voor de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog maximaal 3 maanden in het emailprogramma staan.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Jubels Business Consultancy en Training is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact

Jubels Business Consultancy en Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor verzoeken, vragen, productinformatie, misbruik of meer informatie, kun je contact opnemen met ons; info@jubels.info

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2023

Design system

Colors

Typography

Aa.


Celesta

Comfortaa


John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias dignissimos doloremque earum et ipsum itaque natus nihil omnis rerum ullam! A ab dignissimos distinctio est facere libero, pariatur placeat soluta?


Heading 2 -

Heading 3 -

Heading 4 -

Heading 5 -
Heading 6 -

Font Size XS

Font Size SM

Font Size Base

Font Size Medium

Font Size Large

Font Size Extra Large

Form

Form section title

Input required
Action
Cancel
Save

Buttons

Primary
Secondary
Accent
Dark
Light


Alerts

Formulier succesvol verzonden!
Formulier succesvol verzonden!
Formulier succesvol verzonden!
Formulier succesvol verzonden!
Formulier succesvol verzonden!
Formulier succesvol verzonden!

Borders

Entry content

Article name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Heading 3

 • List item 1
 • List item 2
 • List item 3
 • List item 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Heading 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolorum odio omnis porro quibusdam? At impedit nesciunt qui, ratione repudiandae tempore.

Random image

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt. Bekijk onze privacybeleid voor meer details.